banner

Pajisje dekorative dhe llambë

Ne kanë një larmi bazash llambash, pajisje varëse me material dhe pamje të ndryshme. Për bazat e llambave, ne kemi model të varur në ngjyrë bronzi ose bakri ose alumini të lyer. Për bazën e llambës së tavolinës, kemi model betoni ose çimentoje, model terrazzo dhe model druri. Pajisjet e llambave të varura janë bërë gjithashtu në shumë stile të ndryshme, duke përfshirë ato metalike, ato prej qelqi, si dhe përzierje betoni dhe druri.